Label Us Notorious

Stout, 22oz (2017)

Miami, FL

30 Day Average Price:

No Transactions Found

Total Transactions:

9

Latest Transaction Price:

$650.00

Latest Transaction Date:

2017-06-13

90 Day Average Price:

No Recent Transactions

30 Day Price Change:

No Recent Transactions

Beer Name: Size: Year: Price: Date: Source:
Label Us Notorious 22oz 2017 $600.00 2017-06-13 MyBeerCollectibles
Label Us Notorious 22oz 2017 $550.00 2017-06-13 MyBeerCollectibles
Label Us Notorious 22oz 2017 $650.00 2017-06-13 MyBeerCollectibles
Label Us Notorious 22oz 2017 $535.00 2017-06-13 MyBeerCollectibles
Label Us Notorious 22oz 2017 $500.00 2017-04-05 MyBeerCollectibles
Label Us Notorious 22oz 2017 $475.00 2017-03-19 MyBeerCollectibles
Label Us Notorious 22oz 2017 $525.00 2017-03-04 MyBeerCollectibles
Label Us Notorious 22oz 2017 $499.00 2017-02-25 MyBeerCollectibles
Label Us Notorious 22oz 2017 $350.00 2017-02-20 MyBeerCollectibles
Multiple Lot Auction Title: Price: Date: Source: