Utopias

Utopias

BEERBLACKBOOK

Utopias

Old Ale, 750ml (2017)

Sam Adams

Boston, MA

30 Day Average Price:

No Transactions Found

Total Transactions:

11

Latest Transaction Price:

$325.00

Latest Transaction Date:

2022-03-15

90 Day Average Price:

No Recent Transactions

30 Day Price Change:

No Recent Transactions

Beer Name: Size: Year: Price: Date: Source:
Utopias 750ml 2017 $325.00 2022-03-15 MyBeerCollectibles
Utopias 750ml 2017 $195.00 2022-12-10 MyBeerCollectibles
Utopias 750ml 2017 $290.00 2022-11-27 MyBeerCollectibles
Utopias 750ml 2017 $410.00 2022-11-22 MyBeerCollectibles
Utopias 750ml 2017 $375.00 2022-11-22 MyBeerCollectibles
Utopias 750ml 2017 $275.00 2022-11-15 MyBeerCollectibles
Utopias 750ml 2017 $300.00 2022-11-15 MyBeerCollectibles
Utopias 750ml 2017 $290.00 2022-11-10 MyBeerCollectibles
Utopias 750ml 2017 $300.00 2022-11-06 MyBeerCollectibles
Utopias 750ml 2017 $300.00 2022-11-03 MyBeerCollectibles
Multiple Lot Auction Title: Price: Date: Source: